Oferta

Mapy do celów projektowych i urbanistycznych

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych i drogowych

Tyczenia i pomiary powykonawcze budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

Pomiary realizacyjne na obiektach budowlanych

Podziały i scalenia działek

Okazywanie granic nieruchomości